דף ראשי > Manuels and Products information > Bullet Proof Clothing Size charts

Bullet Proof Clothing Size charts

 

Bullet Proof Flight and Denim Jackets Size chart

 

European Sizes USA Jacket Size A
    Shoulder to   
Shoulder  
B
Across the Front
Chest
C
Across the Front
Waist
D
   Torso Height   
E
Sleeves:
Shoulder to Wrist
S 38 19.5 in 50 cm 22 in 56 cm 21 in 54 cm 23.5 in 60 cm 25 in 64 cm
M 40 20.5 in 52 cm 23 in 58 cm 56 in 24 cm 24 in 62 cm 26 in 66 cm
L 42 21 in 54 cm 23.5 in 60 cm 25 in 64 cm 25 in 64 cm 27 in 68 cm
XL 44 22 in 56 cm 24.5 in 62 cm 26 in 66 cm 26 in 66 cm 27.5 in 70 cm
2XL 48 22.5 in 58 cm 25.5 in 65 cm 27 in  68 cm 27 in 68 cm 28 in 71 cm
3XL 52 23 in 59 cm 26 in 66 cm 27.5 in 70 cm 27.5 in 70 cm 28.5 in 72 cm
4XL 56 24 in 61 cm 26.5 in 67 cm 28.5 72 cm 28 in 71 cm 29 in 73 cm
5XL 60 25 in 63.5 27 in 68 cm 29 in 74 cm 28.5 in 72 cm  29.5 in 74 cm

 

Bullet Proof Suit Jacket Size chart

 

 

European Sizes USA Jacket Size A
    Shoulder to   
Shoulder  
B
Across the Front
Chest
C
Across the Front
Waist
D
   Torso Height   
E
Sleeves:
Shoulder to Wrist
S 38 19.5 in 50 cm 22 in 56 cm 21 in 54 cm 23.5 in 60 cm 25 in 64 cm
M 40 20.5 in 52 cm 23 in 58 cm 56 in 24 cm 24 in 62 cm 26 in 66 cm
L 42 21 in 54 cm 23.5 in 60 cm 25 in 64 cm 25 in 64 cm 27 in 68 cm
XL 44 22 in 56 cm 24.5 in 62 cm 26 in 66 cm 26 in 66 cm 27.5 in 70 cm
2XL 48 22.5 in 58 cm 25.5 in 65 cm 27 in  68 cm 27 in 68 cm 28 in 71 cm
3XL 52 23 in 59 cm 26 in 66 cm 27.5 in 70 cm 27.5 in 70 cm 28.5 in 72 cm
4XL 56 24 in 61 cm 26.5 in 67 cm 28.5 72 cm 28 in 71 cm 29 in 73 cm
5XL 60 25 in 63.5 27 in 68 cm 29 in 74 cm 28.5 in 72 cm  29.5 in 74 cm

 

 

 

 

 

Bullet Proof External Vest Size chart

 

 

 

 

Size

USA Men
T shirt

Size

European

Men T shirt

Size

A
Shoulder to
Shoulder
B
Across the Front
Chest
C
Across the Front
Waist
D
Torso Height  
S XXS XS     15.7 in 40 cm 15 in 38 cm 16.7 in 42.5 cm
M XS S     17 in 43.7 cm 16.5 in 42 cm

17.3 in

44 cm
L S M     18.5 in 47 cm 17.7 in 45 cm 17.7 in 45 cm
XL M L     20.3 in 51.5 cm 19 in 49 cm 17.7 in 45 cm
2XL L XL     21.6 in 55 cm 21 in 53 cm 18.9 in 48 cm
3XL XL 2XL     22.8 in 58 cm 22 in 56 cm 18.9 in 48 cm
4XL 2XL 3XL     24.6 in 62.5 cm 23.5 in 60cm 20 in 51 cm
5XL 3XL 4XL     26.4 in 67 cm 25.5 in 65 cm  20 in 51 cm

 

 

 

Bullet Proof Waistcoat Size chart

 

 

Bullet Proof Concealed Vest Size Chart

 

Size

USA Men
T shirt

Size

European

Men T shirt

Size

A
Shoulder to
Shoulder
B
Across the Front
Chest
C
Across the Front
Waist
D
Torso Height  
S XXS XS     15.7 in 40 cm 15 in 38 cm 16.7 in 42.5 cm
M XS S     17 in 43.7 cm 16.5 in 42 cm

17.3 in

44 cm
L S M     18.5 in 47 cm 17.7 in 45 cm 17.7 in 45 cm
XL M L     20.3 in 51.5 cm 19 in 49 cm 17.7 in 45 cm
2XL L XL     21.6 in 55 cm 21 in 53 cm 18.9 in 48 cm
3XL XL 2XL     22.8 in 58 cm 22 in 56 cm 18.9 in 48 cm
4XL 2XL 3XL     24.6 in 62.5 cm 23.5 in 60cm 20 in 51 cm
5XL 3XL 4XL     26.4 in 67 cm 25.5 in 65 cm  20 in 51 cm